My Blog

Smarta kösystem gör mer än sorterar

Vems tur är det nu? Det vill alla som står i kön veta och nåde den som inte genast tar sig fram till kassan när numret plingas fram! Vi tycker inte om att stå i kö och det är också därför som kösystem gör köandet så mycket enklare. Men kösystemet är inte bara till för att sortera så att vi kan hålla oss lugna i kön. De kan göra så mycket mer…

Kösystem som informerar

Idag är det mycket vanligt med köhantering som inkluderar skärmar. Det kösystem som visar vilket nummer som betjänas har mer än en skärm. I en större lokal behövs detta så att folk kan se från olika platser vad som händer med kön.

Skärmarna som visar nummer kan också informera. Det kan röra sig om ren reklam som är till för att sälja mer när kunder väntar på sin tur. Det kan också vara information som visar hur kön sköts eller annat som får betydelse för de tjänster och produkter som erbjuds.

Stå i kö på annan plats

Det finns också kösystem som gör det möjligt att stå i kö på distans. Det betyder att du kan ta din plats i kön med en app. Det kan du göra i god tid för att säkra dig om att slippa vänta då du kommer fram. Det här är en mycket smidig metod som gör det möjligt att planera.

Faktum är att den här typen av kösystem helt kan få bort kön. Det blir inga flaskhalsar då alltfler använder sig av den nya tekniken för att boka sin plats i kön. Dessutom kan förseningar hanteras på smarta sätt som gör att kön fortsätter att röra på sig oavsett om folk blir försenade eller inte.

Comments Off on Smarta kösystem gör mer än sorterar